FAQ
Preguntas frecuentes sobre os pellets

Aquí atoparás toda a información sobre as calefacción con pellets, a súa forma de almacenamento, distribución de pellets, comprar pellets ou datos técnicos.

Quentar con pellets

Os pellets son un produto natural renovable, inversamente a outros combustibles non renovables como o gasóleo, poderase seguir producindo no futuro.
A combustión de pellets é CO2 neutra. Ao longo do seu crecemento unha árbore absorbe CO2 o cal vén posteriormente liberado durante a combustión, de igual maneira como sucedería se a árbore descomponse no bosque.
Comparativa de prezos: os pellets de madeira non só son unha forma de calefacción limpa e ecolóxica, senón que tamén supoñen un aforro na súa economía. En comparación cos combustibles fósiles, os pellets de madeira son máis baratos. Ao elixir pellets de madeira de Galicia axuda ao medio ambiente e á súa economía. Pellets para generar calor sostenible
Os nosos pellets son producidos cos residuos da industria da madeira galega. En Europa anualmente plántanse máis árbores que os extraídos do bosque, polo que son unha fonte sostenible e renovable. 
Os pellets son fácil de transportar e de realizar a subministración. En Lignus, contamos con camións cisterna adecuados para o transporte seguro de pellets a granel ou pellets ensacados en Galicia. No caso dos palets de pellets, conta cun camión cunha capacidade de ata 12 palets de pellets.
Os pellets requiren unicamente a metade de espazo de almacenamento que a leña e unicamente un cuarto que as achas de madeira. A subministración de pellets en vivenda unifamiliar pode ser almacenada nun espazo de só 4 m².

Subministración de pellets con camión neumático

Para un correcto almacenamento dos pellets de madeira, terase que dispoñer dun silo téxtil ou de obra, construído para este fin, coas seguintes características:

  • Capacidade mínima de 4 m3 útiles.
  • No caso de silo de obra, terá que ser hermético.
  • Terá que contar con bocas de carga STORZ 110A, no caso do silo téxtil é suficiente cunha, e no caso do dun silo de obra dúas bocas.

Ademais, o acceso á vivenda debe de permitir o paso de camións de mínimo 10 metros de lonxitude, 2,50 metros de ancho e 4 metros de alto, así como acceso para un peso de 2 6000 Kg.

pellets-boca-storz silo-almacenar-pellets-FAQ

Para realizar un pedido de pellets a granel, o pedido mínimo deberá de ser a partir de 2 500 Kg. (Consultar para cantidades inferiores).

En todas as subministracións de pellets a granel, realízase a entrega dun ticket da báscula coa cantidade de pellets fornecida.


(Báscula de pesaje)

Si, para subministración de pellets a granel de pellets a cantidade mínima é a partir de 2 500 Kg.
A distancia desde onde estaciona o camión cisterna ata a boca de carga do silo, non pode ser superior aos 30 metros.

No caso de que non se permita o paso deste tipo de camións ou se necesite cortar a vía pública, o cliente deberase de encargar de solicitar os permisos pertinentes para a devandita actuación, así como os permisos de acceso a vías de circulación restrinxida.

Dependerá do lugar de destino e do roteiro que se asigne para a entrega. Será entre 2 e 7 días hábiles.

Subministración de palet de pellets

  • Ter un acceso á vivenda que permita o paso de camións de mínimo 10 metros de lonxitude, 2,50 metros de ancho e 4 metros de alto, así como o acceso para un peso de 2 6000 Kg.
  • A vía na que se estacione o camión, non exceda dun 5% de desnivel.
O palet depositarase no lugar ata onde permita o paso dun traspalet, sempre nunha superficie lisa, e sen pendentes que poñan o perigo ao operario do camión.
Dependerá do lugar de entrega e do roteiro de traballo. Estímase entre 6 e 12 días hábiles.
No caso de que non se permita o paso deste tipo de camións ou se necesite cortar a vía pública, o cliente encargarase de solicitar os permisos pertinentes para a devandita actuación, así como os permisos de acceso a vías de circulación restrinxida.
Para realizar o pedido a domicilio, será dun mínimo de de 1 palet de 70 sacos de 15 kg.
Un palet contén 70 sacos de pellets certificados de 15 kg.