subministración DE PELLETS A granel

Realizamos a subministración de pellets a granel mediante un camión cisterna especifico, pensando en brindar a máxima calidade no fornezo, rapidez, limpeza e control de finos.

Os nosos CAMIÓNS CISTERNA CONTAN CON:

Un compresor con variación de revoluciones.

Sistema de pesado continuo.

Sistema de impresión, en el cual se indica la cantidad de pellets suministrados.

Posibilidad de realizar cargas de silos hasta 35 metros de distancia.

Sistema de depresión, asegurando el correcto llenado libre de polvo para silos de obra.

Control con mando a distancia del corte de suministro, de esta forma, el personal de Lignus puede controlar en todo momento el silo de combustible y el correcto vaciado de las mangueras de suministro.

Para o servizo a domicilio do subministración de pellets ensacados, hai que ter en conta:

Requisitos

  • Pedido mínimo de 2 500 kg.
  • O acceso deberá cumprir coas medidas mínimas do camión: LxAxH – 8 x 2,5 x 4 metros e garantirá o paso de vehículos de mínimo 26 000 Kg. de PMA.
  • A subministración, realízase mediante  racorería tipo  STORZ 110A.
  • Distancia máxima de carga desde o camión ata a boca de carga do silo: 30 metros.
  • Prazo de entrega oscila entre os 3 e 10 días a recepción do pedido e segundo os roteiros de repartición.

Condiciones

  • En silos non téxtiles, estes deberán ter instalados dúas bocas STORZ 110A para carga e aspiración.
  • Será imprescindible a presenza do propietario ou responsable do servizo contratado, durante a subministración.
  • O propietario ou responsable do servizo contratado, deberán apagar a caldeira(s), durante o proceso de enchido por seguridade.
  • No caso de que se necesite cortar a vía pública, o cliente deberá solicitar os permisos pertinentes para a devandita actuación, así como os permisos de acceso a vías de circulación restrinxida.

Calquera incumprimento dalgunha das condicións anteriormente citadas, eximirá de calquera responsabilidade a GESTCALOR S.L. das posibles sancións ou danos que se poidan ocasionar durante o proceso de subministración dos pellets, incluíndo este período desde o acceso ao local de carga, así como a saída do mesmo.  (máis información).

GESTCALOR S.L., resérvase o dereito para cancelar a subministración, polo incumprimento de calquera das condicións citadas anteriormente.

En caso de non poder realizar a carga por algún dos motivos sinalados, o cliente deberá abonar o desprazamento do camión ata destino, establecendo un prezo de 2,20 €/Km. desde fábrica a destino.