Socio fundador do Clúster Biomasa de Galicia

Mércores, 24 de febreiro 2021

11:50

En liña

Rexistrándote na seguinte ligazón https://lnkd.in/ejywfFq

Programa

11:55 Recepción e benvida
José Ignacio Lema, director de XERA

12:00 Constitución do Clúster da Biomasa de Galicia
Francisco Álvarez, presidente
Daniel Portela, vicepresidente
– Presentación dos fins e obxectivos do Clúster
– Lectura dos estatutos de creación e aprobación definitiva
– Lectura da acta de fundación e aprobación definitiva
– Nomeamento do goberno provisional do Clúster

12:15 Firma da acta fundacional e estatutos

12:20 Innovación no eido da biomasa
Gonzalo Piñeiro, técnico de XERA CIS-Madeira

12:30 Intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia
Francisco Conde

12:45 Intervención das empresas e entidades invitadas

Tras o rexistro recibirá un enlace de asistencia online ó evento