Subvencións Biomasa Galicia 2021

Un ano máis o INEGA  abre a convocatoria para as subvencións de proxectos de enerxías renovables de uso térmico destinadas a particulares en Galicia.

As solicitudes realizaranse polas entidades colaboradoras inscritas previamente. As bases das subvención publicáronse no DOG Núm. 10 Lunes, 18 de enero de 2021

A cuantía das axudas  pode ser de ata o 50%  da cantidade máxima de subvención, será calculada en función da potencia instalada e tipo de instalación.

Subvencions biomasa galicia 2021